18 Aralık 2014 Perşembe

Kredi kartı borçlarında icraya son

Reklam

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, milyonlarca kredi ve kredi kartı mağdurunu ilgilendiren kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif, kredi ve kredi kartı borcu olanların icradan kurtulmasına ilişkin hükümler içeriyor.

Çıray, “Borçlu yurttaşlarımız hükümet tarafından, ‘Biz gidersek kriz çıkar borçlarınızı ödeyemezsiniz’ denilerek korkutuluyor. Vatandaşları icra kapılarından kurtaracağız” dedi. Çıray, özetle teklifine ilişkin şu bilgileri verdi:

BORÇ YENİDEN YAPILANDIRILACAK
“Amacımız kredi kartı mağdurlarının belli bir ödeme planı kapsamında icra takibinden kurtulmasını sağlamaktır. Bankacılık Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunlarına eklenecek geçici maddeler ile kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi ya da kredi kartı borcu bulunanlar, geçici maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili bankaya yazılı olarak müracaat ederek yeniden hesaplanacak borçlarını belli bir plan dahilinde ödeyecek.”

VATANDAŞ TAKLA İLE ÖDÜYOR
Teklifin gerekçesinde, “Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar borçlarını ödemek için her yola başvurmuştur. Kredi kartı borcunu diğer kredi kartından çektikleri nakit ile veya halk arasındaki tabirle takla attırarak kuyumculara ödedikleri komisyonlarla borçlarını ödemeye çalışmışlardır. Fakat artık ödeme gücü kalmayan vatandaşların borçları icra takibine düşmüştür. Kanun teklifimiz, 1/1/2015 tarihi itibariyle, kredi müşterisine ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi ana para ve faiz borcu merkez bankası faiz oranı esas alınarak 6 ay ila 36 ay arasında taksitlendirme yapılarak borcun yeniden yapılandırılmasını amaçlanmaktadır” denildi.

MASRAFLARDAN KURTULACAKLAR
Çıray’ın teklifine göre, ödeme plânını imzalamaları şartıyla, kredi mağdurları icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretini ödememe hakkına sahip olacaklar. Ödeme planına esas borç tutarının müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde defaten ya da taksitler hâlinde ödenmesi durumunda herhangi bir ilave borç da çıkmayacak. Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi hâlinde aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı; 6 aylık vade için 1,03, 12 ay için 1,07, 24 ay için 1,15, 36 ay için 1,22, ile çarpılarak hesaplanacak tutarın ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

KREDİ BORCUNA İCRAYA SON
Kredi borçlusunun alacaklı bankaya müracaat etmesi ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla, hâlihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri duracak. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemeyecek. Altı aylık vade de dâhil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre, bir yıl içinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi hâlinde bu madde ile sağlanan haklar, ilgili banka tarafından ortadan kaldırılabilecek.

BİR FIRSAT DA KREDİ KARTI MAĞDURLARINA
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa eklenecek geçici madde ile kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi olan kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgili kredi kartını çıkaran müracaat ederek düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları şartıyla, icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretini ödememe hakkına sahip olacak. Taksit tutarlarının ödenmesi şartıyla icra işlemleri duracak.

MERKEZ BANKASI’NIN ORANI DİKKATE ALINACAK
1/1/2015 tarihi itibarıyla, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu, 1/1/2015 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacak.


SOSYAL MEDYA

Yayıncı:

Medya alanında hep renkli, farklı ve uzmanlık gereken projelerde Veka Medya olarak yer alıyoruz. Yapılan projelerdeki Veka Medya imzası hep kaliteli ve hızlı çözümler ile farkımızı da ortaya koymaktadır.İletişim için:www.vekamedya.com

0 yorum:

Haber ve yazılarımız hakkında yorumlarınızı ve bilgi paylaşımlarınızı bekliyoruz..